Kontakt

STYRELSE 
Mikael Kallin
mikael.kallin@munkbuggarna.nu
Ordförande
Maria Erlander
maria.erlander@munkbuggarna.nu
sekr@munkbuggarna.nu
Sekreterare
Katarina Svensson
katarina.svensson@munkbuggarna.nu
Ledamot
Elin Nordklev
elin.nordklev@munkbuggarna.nu
Ledamot
Sara Amberin
sara.amberin@munkbuggarna.nu
Ledamot
Morgan Evertsson
morgan.evertsson@munkbuggarna.nu
Suppleant
Fredrik Myllykangas
fredrik.myllykangas@munkbuggarna.nu
Suppleant
David Ekroth
david.ekroth@munkbuggarna.nu
info@munkbuggarna.nu
Adjungerad Kassör
070-667 18 35, 0525-331 44
Myrvägen 4, 457 45 Hamburgsund
  
Postadress: 
DF Munkbuggarna
c/o Mikael Kallin
Poppelvägen 17
455 34 Munkedal
E-mail info@munkbuggarna.nu
 
  
Tävlingsanmälare(Ej arrangemang av egna tävlingar)
tavling@munkbuggarna.nu 
Träningskommittén 
traning@munkbuggarna.nu 
Uppvisningskommittén 
uppvisning@munkbuggarna.nu 
  
Revisorer 
Carina Granath 
Björn Lundqvistsuppleant
  
Valberedning 
Elisabeth Irenordförande
Vakant 
Vakant