Kontakt

STYRELSE 
Mikael Kallin
mikael.kallin@munkbuggarna.nu
Ordförande
Maria Erlandermaria.erlander@munkbuggarna.nusekr@munkbuggarna.nuSekreterare
Tommy Johansson
tommy.johansson@munkbuggarna.nu
Ledamot
Fredrik Myllykangas
fredrik.myllykangas@munkbuggarna.nu
Ledamot
Elin Nordklev
elin,nordklev@munkbuggarna.nu
Ledamot
Maria Arvidsson
maria.arvidsson@munkbuggarna.nu
Suppleant
Jenny Pettersson
jenny.pettersson@munkbuggarna.nu 
Suppleant
David Ekroth
david.ekroth@munkbuggarna.nu
info@munkbuggarna.nu
Adjungerad Kassör
070-667 18 35, 0525-331 44
Myrvägen 4, 457 45 Hamburgsund
  
Postadress: 
DF Munkbuggarna
c/o Mikael Kallin
Poppelvägen 17
455 34 Munkedal
E-mail info@munkbuggarna.nu
 
  
Tävlingsanmälare(Ej arrangemang av egna tävlingar)
tavling@munkbuggarna.nu 
Träningskommittén 
traning@munkbuggarna.nu 
Uppvisningskommittén 
uppvisning@munkbuggarna.nu 
  
Revisorer 
Carina Granath 
Björn Lundqvistsuppleant
  
Valberedning 
Johan Nilssonordförande
Julia Johansson 
Vakant