Avgifter

Avgifter för 2024

Medlemsavgift

Enskild medlem 150 kr

Avgifter för 2023

Medlemsavgift

Enskild medlem 150 kr

Avgifter för 2022

Medlemsavgift

Enskild medlem 150 kr

Avgifter för 2021

Medlemsavgift

Enskild medlem 150 kr

Avgifter för 2020

Medlemsavgift

Enskild medlem 150 kr

Avgifter för 2019

Medlemsavgift

Enskild medlem 150 kr

Avgifter för 2018

Medlemsavgift

Enskild medlem 150 kr

Avgifter för 2017

Medlemsavgift

Enskild medlem 150 kr

Avgifter för 2016

Medlemsavgift

Familjemedlemskap 450 kr
Enskild medlem 200 kr

Familj skall anses vara de som är folkbokförda på samma adress och medlemmar blir de personer i familjen som är anmälda och uppskrivna på medlemslistan.